Etablering og udvidelse af praksis

​Læs her, hvordan du kan erhverve dig en kapacitet, hvis du vil nedsætte dig som alment praktiserende læge eller ønsker at udvide din praksis.

Køb af eksisterende praksis

Hvis du ønsker at nedsætte dig som alment praktiserende læge eller at udvide en eksisterende praksis, kan du holde øje med praksis til salg i det område, du er interesseret i på PraksisBørsen. Klik her for at se Praksisbørsen.

Husk også, at du kan finde relevant information om blandt andet køb og salg af praksis på laeger.dk her.

Ledige kapaciteter opslået af Region Hovedstaden

Du kan også holde øje med opslag af ledige almene læge kapaciteter, som Region Hovedstaden løbende annoncerer. De ledige kapaciteter er enten nye kapaciteter som følge af den årlige lægedækningsvurdering, eller de er ledigblevne kapaciteter som følge af ophør i praksis, hvor lægen ikke selv har kunnet afhænde praksis og kapaciteten er gået tilbage til regionen. Der er som udgangspunkt tale om kapaciteter uden patienter.

Du finder information om regionens opslag af ledige almene læge kapaciteter her.

Årlig lægedækningsvurdering

Regionen foretager årligt en vurdering af kapaciteten i almen praksis i Region Hovedstaden.

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har nu besluttet, at udvide kapaciteten med 11 nye almen lægekapaciteter i 2019 for at komme på forkant med lægedækningen fra 2020.

Du kan læse mere om baggrunden og den politiske beslutning her: Møde i udvalget for forebyggelse og sammenhæng den 28. november 2018.

Det er endnu ikke besluttet, hvor de nye kapaciteter skal placeres.

Når de nye kapaciteter 2019 bliver slået op i løbet af året, kan du se dem her.

Du finder mere information om lægedækningsvurderingen for 2019 her.

Redaktør