Ophør og salg af praksis

​Her kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom på, når du vil ophøre eller sælge din praksis.

Salg af eksisterende praksis

Hvis du ønsker at stoppe som praktiserende læge, kan du sætte din praksis til salg på PraksisBørsen. Se praksisbørsen her 

Husk også, at du kan finde relevant information om blandt andet køb og salg af praksis på laeger.dk her.

Ophør af praksis uden at praksis overdrages til anden læge (uden salg)

Hvis du beslutter at ophøre i praksis, uden at praksis overdrages til en anden læge, skal du være opmærksom på overenskomstens regler om varsling af ophør. Ophør skal varsles minimum 6 måneder før planlagt ophør - og endelig ophørsmeddelelse skal indsendes senest 4 måneder før planlagt ophør.

laeger.dk her kan du finde nærmere information om, hvordan du skal forholde dig, og hvilke blanketter du skal anvende, hvis du ophører i praksis uden at praksis ovetages af en anden læge.

Redaktør