Tilbud til praktiserende læger i Region Hovedstaden

​Læs her om tilbuddene til dig som (ny) praktiserende læge i Region Hovedstaden

Som nynedsat læge er der mange udfordringer og opgaver. Udover det lægefaglige arbejde skal rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver udfyldes. Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden kan hjælpe dig på vej.

Hjælp til IT og data i praksis

Anvendelse af IT kan være en udfordring, når man er ny læge i praksis. Hvis man oplever en teknisk udfordring, er der mulighed for at få support og vejledning af en af regionens datakonsulenter.

Datakonsulenterne kan hjælpe og vejlede i forhold til elektronisk kommunikation mv. De kan logge på computeren i praksis og yde fjernsupport, eller der kan aftales et besøg i praksis.

Læs mere om datakonsulenterne her

Hjælp til etablering af teletolkning

Med den nye tolkeaftale er der lagt op til i større udstrækning at anvende videotolkning frem for tolkning ved fysisk fremmøde. Datakonsulenterne kan tilbyde at hjælpe med opsætning og evt. anbefalinger til udstyr til videotolkning samt tilbyde support til klinikken.

Det er muligt at søge Region Hovedstaden om at få dækket udgifterne til teletolkningsudstyr. Støtte til udbredelse af teletolkning prioriteres højest i lægedækningstruede områder.
Se den nye tolkeaftale her
 
Du kan søge tilskud ved at skrive til datakonsulenterne.
Mailen skal indeholde oplysninger om:

 • Ydernummer
 • Klinik navn
 • Antal læger
 • Et forventet antal tolkninger pr. måned i gns.
 • Det samlede antal arbejdspladser (med PC), hvor der kan være behov for udstyr til videotolkning 
 • Telefonnummer, så vi nemt kan få kontakt til klinikken.

Har du spørgsmål til ordningen kan du:
Skrive til datakonsulenterne eller ringe til Per Veng Jensen Tlf. 38 66 53 23.

Hjælp til etablering af uddannelsesplads i almen praksis

Region Hovedstaden tilbyder at betale etableringsudgifter til indretning af nye uddannelsespladser i lægepraksis. Tilskud kan søges af tutorpraksis i lægedækningstruede områder. Tilskuddet på op til 40.000 kr. ydes til indretning af lokale og indkøb af udstyr mv.

Tilskuddet ydes kun til læger i lægedækningstruede områder.

Ordningen omfatter pr. 01.01.2021 følgende kommuner/bydele i Københavns Kommune: 

 • Ballerup Kommune
 • Bornholms Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Vallensbæk Kommune

Københavns Kommune:

 • Amager (Københavns Kommune)
 • Bispebjerg (Københavns Kommune)
 • Indre By (Københavns Kommune)
 • Vanløse (Københavns Kommune)
 • Vesterbro (Københavns Kommune)

Se mere om muligheden for at søge tilskud

KAP-H har målrettet en række tilbud til nynedsatte læger

Region Hovedstaden og PLO´s fælles kvalitetsorganisation KAP-H har målrettet en række tilbud til nynedsatte læger med fokus på såvel den lægefaglige rolle som rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver. KAP-H tilbyder bl.a.:

 • Netværk for læger i små grupper – Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE).
  Som ny i praksis kan deltagelse i DGE-gruppen give et godt læringsmiljø med mulighed for sparring og erfaringsudveksling vedrørende den enkelte læge og dennes praksis.  

 • Møde for nynedsatte.
  En gang om året afholdes et møde for nynedsatte læger, hvor der er undervisning, information og demonstration af alt fra sundhed.dk, patienthåndbogen, CVI og tilbud fra KAP-H til overenskomsten om almen praksis. Der afholdes også en 'markedsplads', hvor det er muligt at lave aftaler med KAP-H's konsulenter.

 • Hjælp til organisering af praksis.
  Hvis en nynedsat praktiserende læge har udfordringer omkring organisering, ledelse og samarbejde i klinikken, er der mulighed for hjælp fra KAP-H.

 • KAP-H’s årskursus i ledelse og udvikling i praksis.
  Lederkurset ’Ledelse og udvikling i praksis’ har til formål at klæde praktiserende læger på til at være ledere af egne praksis.

 • Hjælp til medicinanvendelse.
  Der er mulighed for at få konsulentbistand om rationel farmakoterapi med udgangspunkt i de ordinationer man som ny i praksis har overtaget.

Du kan finde yderligere information om KAP-H’s tilbud til nynedsatte læger her.
Desuden kan du læse mere om KAP-H her.

Har du spørgsmål om dine muligheder for at blive praktiserende læge i Region Hovedstaden

Overvejer du at nedsætte dig som praktiserende læge eller har du spørgsmål om fx ledige kapaciteter i Region Hovedstaden, er du velkommen til at kontakte regionens rekrutteringsfunktion ved Camilla Skanderup Brandt:

 Skriv til Camilla eller ring på telefon 21 16 48 45.

Få en mentor via Lægeforeningen

Oplever du større og komplekse forandringer i dit arbejdsliv som læge, kan det være relevant at få en mentor, og det er gratis.
Læs mere her på laeger.dk/mentorordninger

Du kan også få hjælp til spørgsmål om etablering og drift af praksis mv. hos PLO-Hovedstaden

Hvis du skal købe, sælge eller lukke en praksis, hvis du skal sammenlægge praksis eller opløse dit kompagniskab, kan du  læse mere om reglerne på laeger.dk.

Her kan du også finde information om driften af en praksis, fx økonomi, honorarer, IT og udstyr, forsikringer, mv.

Find også flere informationer om at være nynedsat læge i PLO-Hovedstadens Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger.

For yderligere information eller ved spørgsmål skriv til PLO-Hovedstaden eller telefon 35 44 10 94. 

Redaktør