Plan- og planlægningsområder

​Læs her hvordan der arbejdes med geografisk placering af behandlingskapaciteten i praksissektoren.

​Det er vigtigt at alle borgere i Region Hovedstaden har adgang til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer og fodterapeuter når de har brug for behandling.

Når kapaciteten af disse behandlere planlægges, ses der derfor på den geografiske fordeling, dækning i forhold til antallet af borgere, samt tilgængeligheden til klinikken for mennesker med funktionsnedsættelser.

Derudover kan andre hensyn have betydning for kapacitetsplanlægningen. Det kan fx være ventetider på behandling, eller hvis et område har en relativ høj andel patienter med særlige behandlingsbehov.

Der findes mere information om, hvilke forhold der har indflydelse på kapacitetsplanlægningen for hvert enkelt praksisområde i praksisplanerne (se link nedenfor)

Til brug for kapacitetsplanlægningen er regionen opdelt i 4 planområder; Nord, Midt, Syd og Byen, som svarer til hospitals- og psykiatriplanens optageområder. Hvert planområde er inddelt i en række planlægningsområder, som svarer til kommunerne, med undtagelse af København, som er inddelt i 10 bydele. Bornholm hører også ind under planområde Byen.

Når en behandler tildeles en kapacitet, eller køber en praksis, er den knyttet til et specifikt planlægningsområde, hvor behandleren skal have sin praksis.

Her kan du se regionens opdeling af de fire områder

Følgende kommuner hører til planområdet Nord:

 • Allerød
 • Fredensborg
 • Frederikssund
 • Gribskov
 • Halsnæs
 • Helsingør
 • Hillerød
 • Hørsholm

Følgende kommuner hører til planområdet Midt:

 • Ballerup
 • Egedal
 • Furesø
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Herlev
 • Lyngby-Taarbæk
 • Rudersdal
 • Rødovre

Følgende kommuner hører til planområdet Byen:

 • Bispebjerg
 • Brønshøj-Husum
 • Frederiksberg
 • Indre by
 • Nørrebro
 • Vanløse
 • Østerbro

Følgende kommuner hører til planområdet Syd:

 • Albertslund
 • Amager Vest
 • Amager Øst
 • Brøndby
 • Dragør
 • Glostrup
 • Hvidovre
 • Høje-Taastrup
 • Ishøj
 • Tårnby
 • Valby
 • Vallensbæk
 • Vesterbro

Her kan du se Københavns Kommunes hjemmeside med opdeling af bydele

Redaktør