Praksisdeklarationen

​For at sikre at borgerne let kan komme i kontakt med praktiserende behandlere, skal alle praksis med et ydernummer holde kontaktinformationer og andre vigtige oplysninger om klinikken opdateret på sundhed.dk

​På praksisdeklarationen på sundhed.dk, skal fremgå klinikkens åbningstider, telefonnummer, samt evt. hjemmeside og mulighed for elektronisk kommunikation hvis praksis tilbyder det. Alle praksis skal også angive hvorvidt adgangsforholdene til og i klinikken, samt toiletfaciliteterne tilgodeser mennesker med bevægelseshandicap.

Øvrige krav til oplysninger varierer mellem praksisområder og fremgår af overenskomsterne mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og de faglige organisationer.

Alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og praktiserende psykologer skal angive en telefontid, hvor det er muligt at komme i kontakt med lægen/psykologen.

Praktiserende speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og fodterapeuter skal oplyse den aktuelle ventetid på 1. konsultation.

Speciallæger, psykologer og kiropraktorer skal endvidere oplyse ferie og langværende fravær, samt hvis der opkræves gebyr for udeblivelse.

Redaktør