Links til viden om socialt udsatte

Her kan du finde links til andre sider med mere viden om socialt udsatte

Udsatterådet i Region Hovedstaden
Udsatterådet i Region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet i 2019 som det første regionale udsatteråd. Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger. Rådet er sammensat af 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der har indgående kendskab til socialt udsattes behov.

Rådet for Socialt Udsatte
Rådet for Socialt Udsatte er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning samfundets overordnede politikker har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.
Rådet for Socialt Udsatte

Kursus i sygepleje til social udsatte
Kursus i sygepleje til socialt udsatte på Region Hovedstaden s kursusportal Plan2learn https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53946

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje

Fagligt selskab for Addiktiv Sygepleje er en faglig organisation under DSR. Medlemmerne er alle sygeplejersker og de fleste er beskæftiget i nicheområder såsom misbrugsambulatorier, rådgivningscentre, institutioner, psykiatriske specialafsnit, skadestuer, herberger, fængsler, infektionsmedicinske afdelinger, alkoholenheder, forsorgshjem etc.

Omsorgscenter Eirsgaard
Omsorgscenter Eirsgaard er henvendt til hjemløse voksne, som bliver udskrevet fra hospitaler, men som endnu ikke er helt raske efter afsluttet hospitalsbehandling. Omsorgscentret drives af Røde Kors og er finansieret af Region Hovedstaden.

Center for Rusmiddelforskning
Center for Rusmiddelforskning er placeret på Aarhus universitet. Centret udfører forskning af samfundsvidenskabelig og humanistisk karakter. Centret har til opgave at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervisning og formidling af viden om alkohol og stofmisbrug.

STOF - Tidsskriftet for viden om rusmidler og samfund udgivet af Center for Rusmiddelforskning
Her finder du den største samling faglige artikler om narkotika, afhængighed,
misbrug, behandling, forebyggelse m.m. Over 400 artikler.

Brugerforeningen
Brugerforeningen for aktive stofbrugere blev stiftet i 1993. Formålet med foreningen er at varetage stofmisbrugernes sociale interesser og igangsætte aktiviteter. Brugerforeningen bliver styret og drevet af aktive stof- og metadonbrugere.

Redaktør