Links til viden om socialt udsatte

Har du brug for yderligere inspiration eller viden om socialt udsatte, så har vi her listet et lille udvalg af relevante hjemmesider.
www.stofbladet.dk

Her finder du den største samling faglige artikler om narkotika, afhængighed,
misbrug, behandling, forebyggelse m.m. Over 400 artikler.

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje

Fagligt selskab for Addiktiv Sygepleje er en faglig organisation under DSR. Medlemmerne er alle sygeplejersker og de fleste er beskæftiget i nicheområder såsom misbrugsambulatorier, rådgivningscentre, institutioner, psykiatriske specialafsnit, skadestuer, herberger, fængsler, infektionsmedicinske afdelinger, alkoholenheder, forsorgshjem etc.


Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning samfundets overordnede politikker har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning er placeret på Aarhus universitet. Centret udfører forskning af samfundsvidenskabelig og humanistisk karakter. Centret har til opgave at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervisning og formidling af viden om alkohol og stofmisbrug.

Brugerforeningen
Brugerforeningen for aktive stofbrugere blev stiftet i 1993. Formålet med foreningen er at varetage stofmisbrugernes sociale interesser og igangsætte aktiviteter. Brugerforeningen bliver styret og drevet af aktive stof- og metadonbrugere.

Redaktør