Sundhedsplatformen

Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland en ny samlet patientjournal kaldet Sundhedsplatformen. 

​Med Sundhedsplatformen får læger, sygeplejersker og andre faggrupper et fælles arbejdsredskab, der forbinder en lang række systemer. Sundhedsplatformen samler alle informationer om patienten i én elektronisk journal.

Moderniseringen har medført omfattende forandringer, da personalet skal ændre arbejdsgange, roller og rutiner. Det første år har udfordringerne og de tekniske problemer været større end forventet. Ændringerne stiller store krav til de ansatte, men når alle hospitaler har indarbejdet systemet, vil Sundhedsplatformen give behandlingen et løft.

Sundhedsplatformen skal geare hospitalerne til fremtidens digitale krav, hvor hospitaler, kommuner og praktise­rende læger arbejder tættere sammen, og hvor fx kunstig intelligens, big data og behandling i hjemmet spiller en markant større rolle.

Læs mere Sundhedsplatformen på sundhedsplatform.dk

Min Sundhedsplatform til patienter

På Min Sundhedsplatform kan du som patient bl.a.:

  • Stille spørgsmål til afdelinger, hvor du har et aktuelt forløb
  • Læse dele af din journal
  • Se prøvesvar
  • Se kommende aftaler til ambulante besøg
  • Booke eller anmode om at aflyse en aftale, hvis din afdeling giver dig mulighed for det

På nuværende tidspunkt kan det være forskelligt fra afdeling til afdeling, hvad du kan på Min Sundhedsplatform.   

Læs mere om Min Sundhedsplatform til patienter

Log ind på minsundhedsplatform.dk med NemID


Redaktør