Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er patientjournalen i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

  • Sundhedsplatformen forbinder en lang række it-systemer og samler alle de funktioner, medarbejderne bruger mest; fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

  • Med Sundhedsplatformen arbejder medarbejderne i samme system, og data opdateres konstant, så personalet hurtigt kan få svar på fx blodprøver, skanninger og røntgenbilleder.

  • Et fælles system gør det nemmere at få overblik over tidligere og nuværende sygdomsforløb, så personalet kan tilrettelægge sammenhængende behandling på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner.
    Patienterne kan følge deres behandling ved at logge på Min Sundhedsplatform

  • Sundhedsplatformen blev indført på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland fra maj 2016 til november 2017.

Sundhedsplatformen udvikles løbende 

  • Sundhedsplatformen bliver løbende udviklet, så den matcher fremtidens sundhedsvæsen, hvor hospitaler, kommuner og praktiserende læger skal arbejde tættere sammen om patienten via fælles data. Bedre brug af data og ny teknologi til behandling i hjemmet vil spille en voksende rolle.

  • Sundhedsplatformen er blandt andet valgt, fordi systemet løbende udvikles, så det er gearet til fremtidens teknologiske løsninger i forhold til diagnostik, behandling og observation. Hospitalerne bruger allerede supercomputere til at vurdere røntgenbilleder, video-konsultationer bliver stadigt mere udbredt, og patienterne kan indrapportere deres sundhedsdata og følge behandlingen via Min SundhedsplatformRedaktør