Oversigt over fremskridt og forbedringer i Sundhedsplatformen

​Denne oversigt opsummerer nogle af de opnåede forbedringer med Sundhedsplatformen.

Sundhedsplatformen har medført en række udfordringer, og der arbejdes fortsat på at optimere systemet og sikre optimal anvendelse. Korrekt registrering er en væsentlig udfordring, og i takt med, at data valideres, vil flere forbedringer kunne dokumenteres.

Eksempler på fremskridt og forbedringer

 1. Stabilt system.
  Sundhedsplatformen er et hurtigt og stabilt system – oppetiden er typisk over 99,8 %.

 2. Mindre tid på login.
  Personalet bruger mindre tid på at logge på forskellige it-systemer – med Sundhedsplatformen har de fået én indgang til patientens journal. Desuden lukkes 30 forældede systemer.

 3. Vigtige data er straks tilgængelige.
  Før Sundhedsplatformen gik der ofte timer eller dage, før lægens dikterede oplysninger kom ind i systemet, så vigtig information kunne blive overset. Nu dokumenterer lægerne direkte i Sundhedsplatformen, så data straks er tilgængelige.

 4. Øget kvalitet med håndholdte mini-computere.
  Sygeplejerskerne har fået håndholdte mini-computere med Sundhedsplatformen. Dermed kan de hurtigt svare på patientspørgsmål, registrere data om fx smerter og medicin samt tage og gemme kliniske fotos, så personalet let kan følge fx heling af et sår.

 5. Hospitalernes aktivitet er vokset.
  I Region Hovedstaden er hospitalernes aktivitet steget 1 procent fra 2016 til 2017, mens hospitalerne tog Sundhedsplatformen i brug. I 2017 var hospitalernes aktivitet større end i 2015, før SP blev indført.

 6. Kræftpakkeforløb – igen på niveau med før Sundhedsplatformen.
  Region Hovedstaden er igen på niveau med tiden før Sundhedsplatformen. I 2. kvartal 2018 blev 80 % behandlet inden for anbefalet tid. I 2015 – året før indførelsen af Sundhedsplatformen – lå den kvartalsmæssige målopfyldelse på 78-84 %.

 7. Høj patientsikkerhed med Sundhedsplatformen.
  Det er nemmere at få overblik over fx prøvesvar, røntgenbilleder, blodprøver og patologisvar. Før Sundhedsplatformen var der udfordringer med oversete prøvesvar og opfølgning på prøvesvar. Der er fortsat ikke rapporteret alvorlige skader på patienter som følge af Sundhedsplatformen.

 8. Bestilling af standardpakker – kvaliteten og effektiviteten øges.
  I udvalgte behandlingsforløb forenkler Sundhedsplatformen personalets arbejde, fordi lægen kan bestille fx fysioterapi, røntgenundersøgelse, blodprøver, medicin og indlæggelse i én arbejdsgang. Det sparer tid og sikrer ensartet, sikker behandling.

 9. Hurtigere kommunikation med primærsektor.
  Sundhedsplatformen har ført til, at kommunerne hurtigere adviseres, når en patient udskrives, så fx hjemmesygepleje kan genoptages. Før Sundhedsplatformen blev kommuner adviseret inden to timer i 79 % af tilfældene. Nu sker det med 94 % af udskrevne patienter.

 10. Min Sundhedsplatform – bedre dialog og øget patientinvolvering.
  Patienterne kan nemt følge deres behandling via Min Sundhedsplatform. Her kan de fx få svar på spørgsmål, se prøvesvar og forberede besøg. Servicen udvides i 2019 i takt med, at afdelingerne gør øget brug af Min Sundhedsplatformen.


Redaktør