Om telemedicin

Telemedicin kan kort defineres ved digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser leveret over afstand.

​Behandling i eget hjem​​​

I praksis betyder det, at i stedet for ambulant kontrol eller indlæggelse på hospitalet kan patienten blive i eget hjem og blive behandlet. Det betyder også, at sundhedsfagligt personale kan samarbejde på tværs af sektorer.

Behandling over afstand​​​​

Telemedicin gør det muligt at fjernmonitorere patienten, at gennemføre diagnostik og behandling samt rådgive over kortere og længere afstande. Patientens egne målinger og observationer vil aktivt kunne inddrages i behandlingen.

Patient involvering

Telemedicin er et redskab, der understøtter og fastholder patienten i at håndtere egen sygdom, styrke trygheden og livskvaliteten og muliggør at patienten kan forblive længere i eget hjem. Telemedicin bidrager til, at patienten oplever involvering og hermed understøtter patientens mulighed for egenomsorg.

Redaktør