Ansvar

Anvendelsen af telemedicin ændrer ikke som udgangspunkt de grundlæggende retlige rammer såsom sundhedsloven, autorisationsloven og persondataloven.

​​

Patientens ansvar

Telemedicin kan være med til at klæde den enkelte patient på til at tage ansvar for sin egen sundhed. Dette mindsker ikke den sundhedsfagliges ansvar for behandlingen. Det er op til den sundhedsfaglige at vurdere, hvorvidt patienten kan tage et større ansvar selv.

Sundhedsfagligt ansvar

Den sundhedsfaglige skal altid foretage en selvstændig vurdering af, om de modtagne oplysninger om patienten er tilstrækkelige. Det gælder, uanset om oplysningerne er fremkommet ved:
  • patientens tilstedeværelse 
  • telefonisk kontakt 
  • video 
  • journalnotater 
  • røntgenbilleder 
  • andet materiale.
Sundhedsstyrelsen udgav i 2005 "Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin"

Journalføringspligt

Pligten til at føre journalen påhviler den læge, der foretager fx undersøgelse og behandling af patienter. Dette gælder, uanset om der anvendes telemedicin eller ej og omfatter også udtalelser indhentet fra specialister.

 

Redaktør