Kontrakt

Når der etableres et samarbejde med en privat leverandør er det vigtigt at udarbejde en kontrakt for gensidigt at gennemtænke rettigheder, pligter og ansvar for ydelserne.

Når kontrakten skal indgås

Det anbefales, at ingen kontrakter indgås uden, at der er indhentet juridisk hjælp. Ved fx udviklingsarbejde er det vigtigt at aftale de rettighedsmæssige spørgsmål samt brugsretten til at anvende det udviklede telemedicinske apparatur.

Der kan hentes hjælp hos Center for Regional Udviklings Enhed for Forskning og Innovation

Udbud

Inden der indgås en kontrakt med en privat leverandør skal det undersøges, om der skal være udbud. Hovedreglen er, at hvis prisen overstiger 500.000 kr., skal leverancen i udbud. Ved udbud kan flere leverandører afgive tilbud.

Denne problemstilling er lovmæssigt reguleret, og det er anbefalingen, at der i hvert enkelt tilfælde tages kontakt til Center for Økonomis Enhed for Indkøb for at få en udbudsretlig vurdering af, om den pågældende leverance/ydelsen er udbudspligtig.

Kontakt Center for Økonomi, Enhed for Indkøb
Redaktør