Samtykke og datasikkerhed

Telemedicin indebærer ofte, at der skal indhentes oplysninger om patientens helbredsforhold i form af tekster, billeder og værdier for biologiske prøver. Dette er omfattet af reglerne om tavshedspligt og samtykke.

​​

Samtykke

Patientens samtykke til den konkrete telemedicinske behandling omfatter som udgangspunkt indhentelse af relevante helbredsoplysninger. Ønsker andre aktører helbredsoplysninger kræves patientens særskilte samtykke hertil.

Datasikkerhed

Når der sendes helbredsoplysninger via it er regionen/sundhedsfaglige ansvarlig for, at datasikkerheden, så kun relevante aktører har adgang til oplysningerne. Dette gælder også mail og videokonference.
 
Kontakt Telemedicinsk Videncenter ift. datasikkerhed

Redaktør