Sikring af telemedicinsk udstyr

Et led i et telemedicinsk initiativ er ofte overdragelse af forskelligt telemedicinsk udstyr til patienten til brug for behandlingen.

​​

Forsikringsforhol​d afdækkes

Det kan ske, at udstyret undervejs bliver beskadiget eller går til grunde. Derfor skal forsikringsforhold være afdækket, herunder
utilsigtet hændelser.

Den sundhedsfaglige skal ​fastlægge:

  • om udstyret skal udlånes til patienten
  • overdrages til patienten til eje
  • om patienten skal købe udstyret
  • om udstyret skal overdrages til patienten på en anden måde.

Udleveringsdokumen​​t til patienten

​Et udleveringsdokument beskriver vilkårene for brug af udstyret, samt at patienten har modtaget udstyret. Et vilkår kan være, at der anvendes sanktionsmuligheder i form af bøde, hvis patienten ikke returnere udstyret. Patienten skal kvittere på dokumentet, så der er dokumentation for, at denne er indforstået med aftalen. ​

 

Redaktør