Vision, mission og mål

Telemedicinsk Videncenter arbejder for at fremme anvendelsen af telemedicin og skabe fokus på telemedicin i Region Hovedstaden.

Vision, mission, mål ny.PNG

Vision:

Sundhedsydelser kan leveres, når som helst og hvor som helst patienten er

Mission:

Fremmer anvendelsen og udbredelsen af bæredygtig telemedicin, der hjælper patienten til at mestre egen sygdom

Mål:

At patienterne via telemedicin oplever øget livskvalitet og frihed

At telemedicin bliver integreret som en naturlig del af de kliniske arbejdsgange.

Redaktør