Inspiration til udvikling af telemedicinske initiativer

Her i Region Hovedstaden har vi to etablerede telemedicinske løsninger som anvendes på en række sygdomsområder.

​Her i Region Hovedstaden har vi to etablerede telemedicinske løsninger som med forskellige opsætninger anvendes på en række sygdomsområder. Dels en løsning til kun videosamtale med patienterne, dels en løsning hvor patienterne udover videosamtale også kan indsende målinger og besvare spørgsmål.

 Videosamtale alene

I denne løsning anvendes videosystemet Pexip, som muliggør en sikker og krypteret videosamtale mellem patient og behandler. Patienten kan bruge sin egen PC eller smartphone og der kræves alene en bestilling af virtuelle møderum hos CIMT for at komme i gang.

 Videosamtale og indsendelse af målinger

I denne løsning anvendes systemet OpenTele, som udover sikker og krypteret videosamtale giver mulighed for indsendelse af målinger og svar på spørgsmål. Disse målinger er i dag spirometri, saturation, blodtryk, puls, vægt, CTG og CRP. Der kan tilknyttes spørgeskemaer til målingerne i OpenTele, afhængig af de specifikke kliniske behov.

Patienten anvender en udleveret tablet og tilhørende måleudstyr. Der skal derfor påregnes lidt tid til anskaffelse af udstyr samt opsætning og test af spørgeskemaer inden man er i gang. Selve klargøringen og rengøring af udstyr håndteres af Center for Ejendomme. CIMT står for at sikre overholdelses at datalovgivningen ved brug af systemet.

For mere information og hjælp til at komme hurtigt i gang med den tekniske del af telemedicin, kontakt Telemedicinsk VidencenterTelemedicinsk Videncenter https://www.regionh.dk/telemedicin

 Hvad skal der til for at komme i gang

Telemedicinsk Videnscenter (TVC) bidrager bl.a. med rådgivning til regionens kliniske afdelinger på hospitalerne, hvor målet er at sætte idéudviklingen godt i gang tidligt i udviklingsfasen, i forbindelse med at konceptet for et eventuelt telemedicinsk initiativ sættes i gang.

Erfaringer viser, at det kræver ekstra ressourcer af personalet at komme i gang og drive telemedicin. Der har været gode erfaringer med en organisering, hvor en projektsygeplejerske var ansat deltid til at drive implementeringen. Det anbefales, at man starter med få patienter og skalerer op til flere i takt med at det giver mening praktisk, klinisk og økonomisk.

Hvad kræver det af patienter og evt. pårørende?

Patienterne skal kunne håndtere basale funktioner på en tablet. De skal kunne selv-monitorere ift. basale undersøgelse af egen sygdom, herunder måske også selv producere en fysisk prøve (eks. blodprøve, urinprøve, spytprøve etc.) samt sende prøvesvar ind til hospitalet. Patienten bør gøre sig nogle overvejelser over, hvordan det passer ind i deres hverdag – eksempelvis skal det klares i arbejdstiden eller skal det være hjemme? Hvordan kan det passe ind i patientens liv?

Erfaringerne med telemedicin generelt er, at patienterne sparer tid og penge på transport til og fra hospitalet. Navnlig patienter med lange afstande til hospitalet og/eller med en travl hverdag har været glade for brugen af telemedicin. Herudover har erfaringerne vist, at mange patienter føler sig trygge ved brugen af telemedicin.

Andre løsninger

Såfremt ovenstående telemedicinske løsninger ikke matcher jeres behov, skal I være opmærksomme på, at der i Region H. anvendes en række særligt tilpassede systemer på afgrænsede sygdomsområder. For yderligere inspiration og information, Telemedicinsk Videncenterkontakt Telemedicinsk VidencenterTelemedicinsk Videncenter https://www.regionh.dk/telemedicin

Redaktør