Hvilke telemedicinske initiativer findes i regionen?

Telemedicinsk Videncenter har i 2014 gennemført en kortlægning af telemedicinske initiativer i regionen.

82 initiativer indberettet​​​

Via spørgeskema til medarbejdere i hele Region Hovedstaden er i alt 82 initiativer indberettet. Kortlægningen af de telemedicinske initiativer i regionen er ikke fyldestgørende, men det første skridt mod at skabe et overblik. Se det fulde resultat af kortlægningen 2014 (pdf, åber i nyt vindue)

Hospitalerne er alle med​​​

Initiativerne er hovedsageligt indført på Region Hovedstadens egne hospitaler og virksomheder og er pænt fordelt på disse. Halvdelen af initiativerne er i drift eller under implementering, og understøtter følgende aktiviteter:

  • Konference mellem sundhedsfagligt personale (55 %)
  • Diagnosticering (54 %)
  • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient (51 %).

Platforme tæt på borgerne​​​

Størstedelen af initiativerne anvendes på platforme tæt på borgeren såsom PC, smartphones og tablets. Især videokonferencesystemer er repræsenteret både mellem de sundhedsfaglige, men også mellem sundhedsfaglig og patient.

Samarbejde er i fokus​​​

Især mellem hospitalerne er der samarbejde om initiativerne, og nogle af initiativerne fokuserer også på det tværsektorielle samarbejde.
Specialer der er mest anvendte
De specialer, der har indberettet flest initiativer, er:

  • Kardiologi
  • Klinisk onkologi
  • Psykiatri
  • Lungesygdomme

Årlig kortlægning​​​

Region Hovedstadens kortlægning er lagt ind i den nyetablerede nationale database for telemedicin, og fremadrettet sker kortlægning af telemedicinske initiativer løbende ved direkte indtastning i den nationale database.

Det er dog ikke kun vigtigt at få indsamlet viden, men også at få bragt denne i spil gennem analyse og kobling til det daglige arbejde med telemedicin. Telemedicinsk Videncenter samler data i en årlig analyse.
Læs mere om Telemedicinsk Videncenter

Redaktør