Inspiration til udvikling af telemedicinsk initiativ

Her kan du få inspiration fra mange forskellige steder til arbejdet med at udvikle dit telemedicinske initiativ, så det bliver moden til drift. Vi er altid parate til at hjælpe dig videre. 

​​

Behovsafdækning​

Udgangspunktet for et telemedicinsk initiativ skal være et behov i hverdagen og ikke en konkret teknologi. Initiativ lykkes oftere, når det er tydeligt, hvilke behov der søges opfyldt. Dermed sikres det, at alle arbejder mod samme mål. Derfor er samspillet mellem behov og udvikling centralt for Region Hovedstadens innovationsmodel.

Du kan hente inspiration i metodekortene hos Enhed for Forskning og Innovation

(Alle links åbner som pdf i nyt vindue)

Brugerinddragelse​

Oversete faktorer i brugernes hverdag kan ende med at bremse implementeringen af initiativet. Omvendt er brugerinddragelse med til at sikre ejerskab. Husk at brugere både kan være medarbejdere, ledere, eksterne aktører, patienter og pårørende. Der er mange metoder til at få dem inddraget.

Hent inspira​tion og hjælp hos Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Eller hent udgivelsen "Spørg brugerne"
(pdf - åbner i nyt vindue)

Ledelse og facilitering​​

Det kan være en kompleks proces at udvikle og tilpasse det telemedicinske initiativ til dagligdagen. Center for Sundhed har udarbejdet en projekthåndbog, der samler til gode råd til projektledelse og facilitering med en række brugbare skabeloner. Håndbogen understøtter regionens uddannelser i projektledelse og facilitering.

Proces og effekt​​​

Især til udvikling af initiativer kan der være inspiration at hente i indsatsteori, hvor processen og de underliggende antagelser er fokus for en løbende evaluering af initiativet. Indsatsteorien arbejder baglæns og starter med de ønskede resultater til, hvilke aktiviteter der så skal iværksættes for at opnå resultaterne. Dermed sættes både fokus på proces og resultater.

Danmark Evalueringsinstitut har lavet en meget brugervenlig guide til opbygning af modellen
Redaktør