Telemedicinsk Videncenter

Telemedicinsk Videncenter arbejder for at fremme anvendelsen af telemedicin og skabe fokus på telemedicin i Region Hovedstaden. Her kan du læse mere om Telemedicinsk Videncenters visioner, missioner, strategi og mål.

Målsætningen er forankret i følgende områder:
  • Videndeler
  • Understøtter initiativer
  • Samarbejder på tværs
  • Bidrager til forskning og innovation
  • Inddrager patientens perspektiv
  • Synliggør telemedicin.

Telemedicinsk Videncenter er organisatorisk placeret i Enhed for Tværsektorielt Udvikling - Center for Sundhed.

Medarbejdere i Telemedicinsk Videncenter

    

Judith Lørup Rindum
Fagligleder
Telefon: 30 35 82 07
Judith.loerup.rindum@regionh.dk


Allan Green.jpg

Allan Green
Specialkonsulent
Allan.green@regionh.dkAnnette Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent

Anette.lyneborg.nielsen@regionh.dk

annette.lyneborg.nielsen@regionh.dk   

Jan Lindblom.jpg

Jan Lindblom
Specialkonsulent
Jan.lindblom@regionh.dk

 

Redaktør