​​​​​​​​​​​​​​​

Om Videncenter for Telesundhed

Videnscenter for Telesundhed (VTS) har som overordnet formål at understøtte hospitalerne i en udvikling, hvor flere patienter kan have behandlingsforløb i eller tæt på eget hjem. Herunder skabe mere sammenhæng i behandlingsforløb på tværs af sektorer.

Videncenteret arbejder med udvikling, implementering og udbredelse af nye og eksisterende teknologier og digitale løsninger, der understøtter patienternes mulighed for mere behandling udenfor hospitalet, samt bidrager til den strategiske udvikling på området.

Ansatte i Videncenter for Telesundhed


Helle Hilding-Nørkjær
Sektionschef
Telefon: 23 23 56 4​2​
Skriv til Helle Hilding-Nørkjær

Annette Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent
Telefon: 26 73 89 80
Skriv til Annette Lyneborg Nielsen​

Jakob Rud Sørensen 
Udviklingskonsulent
Telefon: 51 42 42 17 
Skriv til Jakob Rud Sørensen​

Jan Lindblom 
Specialkonsulent
Telefon: 29 66 49 90
Skriv til Jan Lindblom

Judith Lørup Rindum
Chefkonsulent
Telefon: 30 35 82 07
Skriv til Judith Lørup Rindum

Mathias Aall​​ing 
Udviklingskonsulent
Telefon: 23 24 25 17
Skriv til Mathias Aalling

Mette Krog Andreasen
Konsulent
Telefon: 20 55 95 37

Sune Mølgård Faber 
Specialkonsulent
Telefon: 51 60 05 22
​Skriv til Sune Mølgård Faber​
Redaktør