Om Greater Copenhagen – en international metropol

Sammen skaber vi vækst og udvikling​

​​​​

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor vi står sammen om at fremme væksten i regionen. Vi  skal blive bedre til at tiltrække internationale talenter og investeringer fra udlandet, hvis vi skal kunne begå os i den internationale konkurrence.

Derfor er de 79 kommuner og 3 regioner i Hovedstaden, Sjælland og Skåne gået sammen om en fokuseret vækstdagsorden, der skal samle kommuner, regioner, virksomheder og universiteter i hele metropolregionen om fælles erhvervspolitiske satsninger.

Den 1. januar 2016 blev The Greater Copenhagen & Skåne Committee etableret. Komiteen er en politisk samarbejdsplatform for regioner og kommuner i Østdanmark og Skåne med politiske fokus på at skabe vækst og erhvervsfremme.

En større og stærkere metropol 

Greater Copenhagen er en metropol med knap 4 mio. indbyggere. Det giver en volumen, som gør, at metropolen for alvor kan konkurrere med eksempelvis Amsterdam og Hamborg. Og det er en af de primære grunde til, at regioner og kommuner arbejder tæt sammen om en fælles og fokuseret vækstdagsorden. 

Vi har høj livskvalitet, højtuddannede borgere og mange styrker inden for fx grønne løsninger. Det skal vi kendes for internationalt. Vi vil nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et samarbejde, hvor vi trækker i samme retning og bruger midlerne til erhvervsfremme bedst muligt, så der skabes vækst og flere job.

Hvad gør vi for at sikre vækst og udvikling i Greater Copenhagen?

Greater Copenhagen har et fælles arbejdsmarked, og folk rejser på tværs af grænser mellem regioner, kommuner og lande for at investere, arbejde og uddanne sig.

Der skal være et enkelt og gennemsigtigt erhvervsfremmesystem, som gør det nemt at investere og etablere virksomhed alle steder i metropolen. Samtidig skal vi sikre, at vi uddanner kompetente medarbejdere til erhvervslivet, og der skal være uddannelser og forskningsmiljøer af høj international kvalitet.

Derfor investerer regionerne og kommunerne i Greater Copenhagen i fællesskab i løsninger, der gør det nemmere og mere attraktivt at etablere virksomhed, investere i og bosætte sig i metropolen.

Læs mere om Greater Copenhagen-samarbejdet, parternerne og de konkrete initiativer vi har taget for at tiltrække internationale virksomheder, investeringer og talenter på Greater Copenhagens egen  hjemmeside (åbner nyt faneblad).


 

 ​
Redaktør