Hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden

​Fra lærlingeklausuler til lærepladser på Region Hovedstadens over 30 hospitalsbyggesager

Lærlingeklausuler resulterer ikke automatisk i lærepladser. Der er behov for en systematisk håndholdt indsats og godt samarbejde.

Regionens indsats handler derfor om at holde entreprenørerne op på lærlingekravene, koordinere samarbejdet på tværs af skolerne, gå i dialog med byggeledelserne på hospitalerne om at stille realistiske krav til entreprenørerne, samt hjælpe entreprenørerne med at blive godkendt som lærested og rekruttere de bedst egnede lærlinge.

En del af arbejdet med at kontrollere, at lærlingeklausulerne på regionens hospitalsbyggerier bliver overholdt, indebærer således en vigtig service overfor både byggeledelse og entreprenører på den enkelte hospitalsbyggesag.

Dette arbejde lykkes i tæt samarbejde med otte skoler i Region Hovedstaden og Sjælland samt de faglige udvalg.

Hospitalsbyggerierne pågår frem til 2025 og lærlingeklausulerne på byggerierne har allerede affødt over 60 lærepladser.

Praktikpladsenheden undersøger også lærepladspotentialerne på de mindre hospitalsbyggesager, hvor der ikke stilles krav til entreprenørerne om ansættelse af elever.

Klik her, hvis du vil læse mere om, hvordan Region Hovedstaden håndterer lærlingeklausuler

Klik her, hvis du vil læse mere om regionens hospitalsbyggerier

Redaktør