Partnerskaber og resultater i projektet

Omtrent et år inden projektets udløb, har projektet allerede resulteret i 30 bygherrepartnerskaber og 275 praktikpladser (målet er 30 partnerskaber og 300 praktikpladser).
Desuden har projektet igangsat en rekrutteringsindsats det sidste år, hvor bygherrer bidrager til at rekruttere elever til byggefag på erhvervsskolerne. Inden ultimo 2018 lancerer projektet best practice cases på bygherresamarbejder. 

Der er behov for at samarbejde om praktikpladser og rekruttering af elever til erhvervsskolerne – manglen på kvalificerede håndværkere er enorm.
I den treårige projektperiode samarbejdes derfor med bygherrer, byggevirksomheder og toneangivende indenfor byggeanlægsbranchen om at udnytte potentialerne. Og blive klogere sammen. 

Redaktør