Fremtidens Maritime Håndværker

Den maritime sektor i Danmark er i vækst og det er en forudsætning for væksten i branchen, at der er adgang til faglærte. Region Hovedstaden beskæftiger ca. 25% af de beskæftigede i den maritime branche.

Projektet "Fremtidens Maritime Håndværker" arbejder med at få flere unge ind på de tekniske erhvervsuddanneler, hvorfra den maritime industri især benytter medarbejdere. Det drejer sig især om industriteknikere, automatikteknikere, smede og elektrikere. Godt 40 %. af de beskæftigede i Det Blå Danmark har en erhvervsfaglig uddannelse og med projektet vil mulighederne for at tone uddannelserne i en maritim retning være et af indsatsområderne.

 

Projektet vil arbejde med at øge udbuddet af arbejdskraft og højne kompetenceniveauet i den maritime industri, gennem tre indsatsområder:

  • Bedre og mere målrettede erhvervsuddannelser til den maritime industri, gennem udvikling og toning af over 40 "maritime uddannelsesforløb" på de eksisterende erhvervsuddannelser
  • Tiltrækning af flere elever til de maritime erhvervsuddannelser
  • Oprettelse af 200 nye praktikpladser i de maritime virksomheder.

 

 Projektet har et totalbudget på DKK 18,7 mio. kr. og er delfinansieret af EU's Socialfond (50 %) samt af Vækstforum Hovedstaden (20 %).

 

PROJEKTETS PARTNERE

EMUC (Lead partner)

Danske Maritime

TEC - Technical Education Copenhagen

KTS - Københavns Tekniske Skole

KEA - Københavns Erhvervsakademi

SIMAC - Svendborg International Maritime Academy

 

Praktikpladsenheden har en samarbejdsaftale med EMUC om bl.a. det praktikpladsopsøgende arbejde.

 

Link til Vækstforum

Link til projektet

Redaktør