Ny mentorinspirationsguide

​DEA har udarbejdet en mentorinspirationsguide og et baggrundsnotat om mentorordninger for Region Hovedstadens praktikpladsenhed. Få inspiration til fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne via mentorordninger – både på skolen og i virksomheden.

​Både inspirationsguiden og baggrundsnotatet er udarbejdet af Tænketanken DEA for Region Hovedstaden, med henblik på at fastholde elever i uddannelse, som en del af regionens praktikpladsindsats. Inspirationsguiden og baggrundsnotatet skal være med til at sikre vigtig viden, der kan understøtte Region Hovedstadens mål om at sikre tilstrækkelig kompetent faglært arbejdskraft i regionen.

Inspirationsguiden bygger på interviews med repræsentanter fra danske, tyske og hollandske mentorordninger, og en desk research, der er sammenfattet i baggrundsnotatet ”Fastholdelse, udvikling og talentunderstøttelse via mentorer”.

Inspirationsguiden introducerer forskellige former for mentorordninger og fremhæver vigtige elementer i mentorskabet. Samtidigt indeholder den også beretninger og fortællinger om mentorer og mentee’er (personer der får råd og vejledning af en mentor), til inspiration for uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Læs inspirationsguiden her (pdf åbner i ny fane)
Læs baggrundsnotatet her (pdf åbner i ny fane)


Redaktør