Virksomhedsscreening

Det ene af de store satsninger i Praktikpladsenheden er screening af potentiale for nye praktikpladser i større og mindre virksomheder i hovedstadsregionen.

Region Hovedstaden samarbejder med de 8 erhvervsskolerne i regionen om at booke møder med virksomheder, der er potentielle praktiksteder. Region Hovedstaden støtter op om praktikpladsskabende aktivitet indenfor særligt vækstbrancherne industri, bygge-anlæg og indenfor det merkantile område.

 

Følgegruppen

Praktikpladsenheden samarbejder med regionens 8 merkantile og tekniske skoler, samt udvalgte jobcentre og UU-centre om at skabe flere praktikpladser i regionens virksomheder.

Der er nedsat en følgegruppe, hvori deltagerne repræsenterer de institutioner, som bidrager med ressourcer i udviklingen og gennemførslen af praktikpladsskabende indsatser.

Følgegruppen udgør den faglige, kvalificerende kreds i samarbejdet og arbejder med at styrke samarbejdet mellem erhvervsskoler, jobcentre og UU-centre, herunder udbredelse af nye og systematiske metoder til praktikpladsskabende indsatser

 

Følgegruppens medlemmer:

 

Tina Steinbrenner, Erhvervsskolen Nordsjælland (ES-Nord)

 Merete Brøgger Thorsen, Handelsskolen København Nord (K-Nord)

 Anne Bach Pedersen, Hotel & restaurantskolen (HRS)

 Kirsten Bille, København Tekniske Skole (NEXT Uddannelse København)

 Bent-Ole Bohn, Technical Education Copenhagen (TEC)

 Jens Mariager, Niels Brock

 Steen Hansen, UU-Nord

 Karin Bancsi, Jobcenter København – Ungecentret

 Carsten Krabbe, Vækst og Kompetencer

Redaktør