Effektiv og bæredygtig mobilitet

​Den trafikale infrastruktur er afgørende for vækst og velfærd i hovedstadsregionen.​

Den trafikale infrastruktur er afgørende for vækst og velfærd i hovedstadsregionen. Virksomhedernes vækst forudsætter forbedring af den kollektive transport, bedre veje, flere cykelstier og lufthavne samt offentlig efterspørgsel af efterspørgsel på innovative, grønne løsninger til transportsektoren. 

Udfordring

Mobilitet og sammenhæng på tværs af regionen

I 2012 spildte bilisterne 9,3 mio. timer i trafikken, og tallet forventes at stige med 96 procent til 18,4 mio. spildtimer i 2025. Trængslen i hovedstadsregionen udfordres af, at regionen ventes at vokse med 100.000 borgere og 500.000 flere rejser i 2025 end i 2014.

Forurening

Hovedstadsregionen står for halvdelen af alle støjbelastede boliger i Danmark og XX mennesker bliver hvert år syge af partikelforurening og støj fra biler og kollektiv tra-fik. Støj og partikelforurening skal nedsættes ved at sikre en bedre og mere bæredygtig kollektiv trafik og øge cyklismen. Cykling giver 1 mio. færre sygedage om året i hovedstadsregionen.

CO2-udledning

Transport i hovedstadsregionen udleder hvert år XX tons CO2. Danmarks transportsektor skal være fossilfri i 2050 for at nedbringe CO2-udledningen og effekten af klimaforandringer. 

International tilgængelighed

Hovedstadsregionens internationale lufthavn er afgørende for virksomhedernes adgang til markeder og arbejdskraft. Den giver adgang til 71 procent af verdens BNP. Adgangen til lufthavnen via højhastighedstog skal forbedres, og antallet af flyruter skal udbygges.

​Mål

​Vækstmål

 • Trængslen skal nedsættes og den internationale tilgængelighed skal øges for at sikre adgang til markeder og arbejdskraft for virksomhederne og øge produktivitet.​

Livskvalitetmål

 • Borgerne skal kunne pendle mellem bolig og arbejde på tværs af regionen uden spildtid på en måde, der bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig hovedstadsregion.

Effektmål

 • Middellevetiden i hovedstadsregionen stiger med x procent inden 2025.

 • Rejsetiden på udvalgte ruter nedsættes med x procent.

 • Københavns Lufthavn giver adgang til XX procent af verdens BNP 

​Effektiv og bæredygtig mobilitet – initiativer

Investeringer i 2015-17

CO2-udledning
 • Region Hovedstaden vil have nye klimaløsninger på trængselsproblematikken:
 • Fossilfrie brændstoffer til busser
 • Supercykelstier og by- og pendlercykler
 • Brugen af elbiler og elcykler
 • Mobilitetsplanlægning for alle virksomheder i regionen.

International tilgængelighed
Region Hovedstaden vil sikre, at regionen bliver et internationalt knudepunkt gennem:
 • flere direkte flyruter til Københavns Lufthavn 
 • en bedre og hurtigere trafikal adgang til lufthavnen fra et geografisk område, som dækker det meste af Danmark og rækker op i Sverige og ned i Nordtysk-land.​
 • grøn bilkorridor fra Skandinavien til Hamborg.

Investeringer i 2018-25

Mobilitet og sammenhæng på tværs af regionen
Region Hovedstaden vil sikre en effektiv og bæredygtig transport, der kan ned-bringe trængsel og øge den enkeltes mobilitet ved at:
 • samle erhvervsliv, kommuner og trafikoperatører for sammen at udarbejde en mobilitetsplan for hele hovedstadsområdet
 • arbejde for ambitiøse rejsemål for udvalgte ruter rundt i regionen, som kan tydeliggøre tab af produktivitet som følge af dårlig mobilitet.
​Forurening
Region Hovedstaden vil sammen med regionale og kommunale aktører udarbejde et forslag til et prioriteret og sammenhængende trafiksystem, som skal:
 • ligge til grund for sammen med staten og andre parter at kunne realisere større projekter og initiativer
 • skabe enighed om nye forslag til letbaner
 • give bedre muligheder for at skifte mellem transportformerne ved stationerne og store trafikknudepunkter.
 Redaktør