Kompetent arbejdskraft og internationalisering

​Kompetent arbejdskraft og attraktive internationale miljøer er grundlag​ for hovedstadsregionens vækst​

​​​​​​​​​Foto af Ty Stagecopenhagenmediacenter.com

 Vi skal uddanne højtkvalificerede unge og voksne med kompetencer, der er efterspurgt, og det skal være nemt og attraktivt for udenlandske medarbejdere at bosætte sig i Greater Copenhagen. 

Udfordring

Kvalificeret faglært arbejdskraft 

Der bliver brug for flere dygtige faglærte i hovedstadsregionen fremover. For få vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og dem, der gennemfører en ervervsuddannelse, opnår ikke altid et tilstrækkelig højt kompetenceniveau. 

Vækstkritiske kompetencer

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere med såkaldte vækstkritiske kompetencer – eksempelvis evnen til at samarbejde internationalt og forretningsudvikle. Samtidig er der behov for, at flere iværksættere bryder igennem og etablerer succesfulde virksom-heder. 

Tiltrækning af internationale talenter 

Hovedstadsregionen mangler arbejdskraft og talenter inden for en række områder. Det skal være attraktivt at studere og arbejde i Greater Copenhagen, og det skal være nemt at bosætte sig med sin familie. 

​Internationalisering af små og mellemstore virksomheder og universiteter

Virksomheder og universiteter samarbejder ikke nok om innovation og forskning, og det betyder, at forskning for sjældent omsættes til nye produkter til de internationale markeder. Der er desuden behov for, at flere aktører går sammen i konsortier om fælles projektansøgninger, da det øger mulighederne for at hjemtage eksterne forskningsmidler.  

​Mål

Vækstmål

 • Erhvervslivet har adgang til kompetent dansk og international arbejdskraft, og det er attraktivt at etablere virksomhed og investere i hovedstadsregionen.  

​Livskvalitetmål

 • Flere unge skal gennemføre en er-hvervskompetencegivende uddannelse, så de får bedre muligheder for at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Effektmål

Hjemtagne forskningsmidler er øget med X procent.
Antal/Andel udenlandske højtuddannede er øget med X procent.
Mindst 25 procent vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. 
Andel af 18-30-årige, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er steget med xx procent i 2020.

Kompetent arbejdskraft og internationalisering – initiativer

Investeringer 2015-2017

Kvalificeret faglært arbejdskraft 
Erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt førstevalg for flere unge efter grundskolen, og flere voksne skal opkvalificeres til faglært niveau. Vi vil satse på:
 • bedre uddannelsesdækning 
 • øget profilering af erhvervsuddannelserne
 • højere kompetenceniveau og bedre ungemiljø på erhvervsuddannelserne
 • sammenhængende og koordineret ungeindsats i Østdanmark
Vækstkritiske kompetencer
Flere skal have vækstkritiske kompetencer som en del af deres uddannelse og efteruddannelse. Vi vil:
 • fremme udvikling af vækstkritiske kompetencer i uddannelsessystemet
 • bidrage til et uddannelses- og erhvervsfremmesystem, der skaber flere succesfulde iværksættere
 • sikre styrket kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
Tiltrækning af internationale talenter 
Det skal være nemt og attraktivt for internationale talenter at bosætte sig i Greater Copenhagen. Vi vil:
 • udbygge den internationale borgerservice og flere internationale grundskoler 
 • bidrage til færre grænsehindringer - gode muligheder for at bo og arbejde på hver sin side af Øresund
 • arbejde for et tættere samarbejde mellem Østdanmark og Skåne om uddan nelser 
​Internationalisering af små og mellemstore virksomheder samt universiteter
Det skal være attraktivt for internationale aktører at investere i og samarbejde med regionens virksomheder og universiteter: 
 • etableringen af Copenhagen Science Region skal tiltrække flere forsknings-midler samt internationale virksomheder og forskere 
 • Copenhagen School of Health Innovation skal uddanne fremtidens arbejds-kraft inden for sundhedsinnovation 
 • iværksætteruddannelser samt test af nye teknologier og offentlige-private samarbejder om sundhedsinnovation

Redaktør