Kreativ vækst

 De kreative erhverv og turismen spiller en stor rolle for branding af Copenhagen og bidrager til beskæftigelse og livskvalitet. ​

De kreative erhverv og turismen står for 20 procent af beskæftigelsen i Greater. Copenhagen.​ Dansk design, arkitektur og mode er kendt i hele verden, og computerspil, film- og TV-produktion udgør kæmpe eksportsuccesser. Michelin-restauranter har sat regionen på det gastronomiske verdenskort og antallet af turister i København vokser med 10 procent år efter år.
De kreative erhverv og turismen leverer et afgørende bidrag til branding af hovedstadsregionener og er afgørende for, at Copenhagen gentagne gange topper de internationale lister som et af verdens mest attraktive steder at bo og leve.

​Udfordring

Professionalisering af de kreative erhverv

Mange af regionens kreative virksomheder er udfordret af, at de mangler kapital og
professionalisering. Der er behov for et større fokus på innovation og produktudvikling. Et åbent kreativt miljø understøtter samtidig tiltrækning af internationale talenter.

Kommercialisering og internationalisering

De kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv består ofte af helt små- og mellemstore virksomheder, der har svært ved at skalere deres produktion og få dem eksporteret over landets grænser. Vi skal sikre udnyttelse af potentialet for kommercialisering og internationalisering i de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv, så virksomhedernes eksport og omsætning stiger.

Store, internationale kultur- og sportsevents

Vi skal tiltrække endnu flere events og konferencer, som skaber omsætning og job i hele servicesektoren. Vi skal udvikle nye kultur- og oplevelsesprodukter fx inden for kunst, musik og gastronomi. Det tiltrækker både borgere og turister til regionen.

Flere turister til regionen

Hovedstadsregionen er under pres som global turistdestination. Vi er i stærk konkurrence med andre regioner i Europa, og vores prisniveau er højt. Derfor skal vi udvikle vores turistprodukter. Hele regionen skal være et attraktivt turistmål med turistprodukter af høj kvalitet, god service og tilgængelighed til oplevelser både i byerne, naturområderne og ved kysterne. Samtidig er der behov for et generelt kompetenceløft i turisterhvervene, så de ansatte kan levere en service, der matcher prisniveauet.

Mål

Vækstmål
  • Sammen skaber vi en innovativ region ved at fremme forretningspotentialet i kreative erhverv.

Livskvalitetmål
  • Sammen styrker vi Copenhagen-metropolens image som bosætningsregion for veluddannede og kreative borgere.​

Effektmål
  • De kreative erhverv og turismen har skabt x nye arbejdspladser frem mod 2025.
  • Der er tiltrukket x antal nye store, internationale kultur- og sportsevents er tiltrukket til regionen frem mod 2018.
  • Antallet af turister stiger med x procent om året frem mod 2025
 

Kreativ vækst – initiativer

1. Investeringer i 2015-2017

Professionalisering af de kreative erhverv
Vi vil fortsætte Acceleratorprogrammet, der fremmer forretningsforståelsen blandt de kreative erhvervs mindre virksomheder og arbejde for at tilføre for-retningskompetencer udefra.

Kommercialisering og internationalisering
I samarbejde med erhvervsfremmeaktører vil vi skabe markedsmodning, til-trække finansiering og internationalisering af de kreative digitale erhverv. Det kræver en samlet klyngeindsats med fokus på viden og rammevilkår

Store, internationale kultur- og sportsevents
Via midler til store, internationale kultur- og sportsevents (2015-2019), vil vi tiltrække megaevents med store delegationer, internationalt publikum og fokus fra international presse

Flere turister til regionen
Vi vil tiltrække flere turister ved at udvikle nye turistprodukter og tiltrække flere konferencer til regionen i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark

2. Investeringer i 2018-2025

  • Økosystem/klynge, hvor kreative iværksættere og små og mellemstore virk-somheder udvikler sig til økonomisk bæredygtige virksomheder.
  • Offentlige indkøb af kreative løsninger til fx sundhedssektoren.
  • Branding af de kreative brancher som leverandør af produkter og services til andre erhverv og sektorer.
  • Understøtte designinnovation i virksomheder.
  • Fødevareklynge, som understøtter gastronomisk innovation.​

Redaktør