EU strukturfonde

​​Socialfonden og Regionalfonden er begge EU strukturfonde, der yder tilskud til udviklingsprojekter, og Vækstforum Hovedstaden står for administration og fordeling af midlerne​

Om EU strukturfonde

Socialfonden og Regionalfonden er begge EU strukturfonde, der investerer i udviklingsprojekter, der støtter op om vækst og beskæftigelse i Region Hovedstaden. 

 
​Et projekt kan få strukturfondstilskud på op til 50 pct. af de støtteberettigede udgifter.  I programperioden 2014 – 2020 er den samlede økonomiske ramme på op til 342 mio. kr.

Vækstforum Hovedstaden står for administration og fordeling af midlerne. 
Læs mere om EU strukturfondsmidler og ansøgning på Vækstforums hjemmeside.

 
​​​
Redaktør