Regionale erhvervsudviklingsmidler

​​Der er to til fire ​årlige ansøgningsfrister, og hos Vækstforum Hovedstaden kan du få vejledning til udarbejdelse af din ansøgning​​​
​​​​De regionale midler gives til projekter, der omsætter den regionale erhvervsudviklingsstrategi til handling. På årsbasis drejer det sig om 50 mio. kr. 

 
Vækstforum Hovedstaden behandler ansøgninger og indstiller til regionsrådet, om et projekt skal modtage støtte. 

 
På Vækstforums hjemmeside​ kan du læse mere om kriterier og ansøgning til regionale midler.
Redaktør