Midler til store internationale kultur- og sportsevents

I perioden 2015 – 2019 har regionsrådet afsat 50 mio. kr. - svarende til 10. mio. kr. pr. år - til udviklingsmidler til store internationale kultur- og sportsevents.

Eventen​​​ skal bidrage til høj vækst og livskvalitet

Formålet med tildelingen af midlerne er, at de udvalgte events skal bidrage til høj vækst og livskvalitet. 

Samtidig skal de styrke Region Hovedstadens internationale markedsføring ved at bidrage til at gøre regionen til et attraktivt sted at leve, bo og besøge.

Hvad gø​r du, hvis du vil ansøge?

Du skal sende os en ambitiøs og udførlig ansøgning, der konkret og detaljeret beskriver eventen samt både, hvilke tanker der ligger bag, og hvad ambitionerne er. 

Ansøgningen ​​​vil blandt andet ​​blive vurderet i forhold til følgende punkter:

 • Bidrag til vækst
 • Tilskuddets nødvendighed
 • Internationalt niveau
 • Kapacitetsudnyttelse
 • Regional værdi og kompetenceløft
 • Bredt partnerskab
 • Nyskabende karakter
 • Finansiering

Vi forventer desuden, at en ​ansøgning overholder følgende:

 • Indeholder en risikovurdering. Regionen hæfter ikke ved underskud.
 • Indeholder et udførligt budget.  Regionen bidrager med maksimalt 25 % af det samlede budget. Regionens tilskud er på minimum 1mio.kr.
 • Indeholder en specifik beskrivelse af fordelingen af midler ved et eventuelt regnskabsoverskud. Regionen forventer samme procentmæssige andel som ved indskud.
 • Omhandler et stort internationalt event.
 • Skaber dokumenteret vækst og arbejdspladser i regionen.
 • Maksimalt fylder 15 A4 – sider inklusiv budget

Ansøgni​​​ngsfrist

Der åbnes op for ansøgninger, til anden runde, til Region Hovedstadens eventpulje med ansøgningsfrist d. 17. september 2018.

Send din ansøgning

Hvis du har spørgsmål eller vil sende en ansøgning om midler​ til store internationale kultur- og sportsevents, kan du kontakte:

Kenneth Kay Jensen
Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 12
mobil: 20 56 12 59


Gent Grinvalds Harbro
Konsulent
telefon: 38 66 56 90
mobil: 31 37 24 33
e-mail: gent.grinvalds.harbro@regionh.dkRedaktør