Mere info om Vækstbarometret

​Center for Regional Udvikling i Region hovedstaden igangsatte Vækstbarometret i foråret 2015 for at få en god dialog med regionens virksomheder om deres forventninger til fremtiden vækst og til deres vilkår, udfordringer og erfaringer indenfor en række temaer, som er relevante for væksten. 

Hvert halve år svarer over 800 virksomheder på et spørgeskema, som løbende udvikles i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Virksomhederne udgør et repræsentativt udsnit af alle virksomheder i hovedstadsregionen. Resultaterne kan derfor være med til at pege på tendenser i erhvervslivet indenfor forventninger til og vilkår for vækst.

Spørgeskemaet inddeles i temaer som vækst, beskæftigelse, eksport og internationalisering. Nogle temaer går igen hvert halve år, så vi kan sammenligne resultaterne. Andre temaer skiftes løbende ud med aktuelle temaer. Erhvervsaktører fra hele regionen inviteres desuden til at byde ind med forslag til spørgsmål og temaer. 

Formål

Virksomhedernes viden er helt essentiel, når vi laver erhvervspolitiske prioriteringer og planlægger, hvordan vi skal understøtte erhvervslivet, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser. Virksomhedernes viden er vigtig både for Region Hovedstaden, men også for kommuner, erhvervsorganisationer og andre erhvervspolitiske aktører. 

Kontakt

Har du spørgsmål, eller vil du byde ind med spørgsmål og temaer til barometret, så kontakt Enhed for Vækst og Kompetencer i Center for Regional Udvikling:

Konsulent Eva C. Jacobsen

Mail: eva.christina.jacobsen@regionh.dk

Tlf.: 38665568​Redaktør