Ansøgningsprocedure

Der er specielle procedurer, når man sender en ansøgning til NIH, f.eks. er det Forskning og innovation, der sender den af sted.

​​​​​​

Du kan som enkeltperson ikke søge bevilling hos NIH. Ansøgeren skal være det hospital, hvor du er ansat, og du bliver anført som Princ​ipal Investigator (PI) i ansøgningen. Når du er færdig med den endelige ansøgning og den er godkendt af de relevante parter, herunder hospitalets ledelse og afdelings-/klinikchefen, så sender Forskning og Innovation ansøgningen elektronisk.

Hvis du gerne vil have en idé om, om dit projekt har chance for bevilling, før du kaster dig ud i skriveprocessen, så kan du sende en synopsis på en til to sider til NIH. Synopsen skal gå gennem FoI.


Hjælp til ansøgning

Det er et stort arbejde at skrive en ansøgning til NIH, og du skal beskrive og tage stilling til forhold, som du ikke er vant til. Forskning og innovation har den fornødne ekspertviden og kan fungere som tovholder på den administrative del af ansøgningsprocessen. På den måde kan du koncentrere dig om ansøgningens faglige indhold.

Hvis du gerne vil skrive en NIH-ansøgning eller undersøge mulighederne for støtte, så kontakt Forskning og innovation. Få hjælp til screening af ansøgningsmuligheder samt de administrative forhold i ansøgningsprocessen. Du vil også få kommentarer til din ansøgning, så den bliver endnu mere kvalificeret. Læs mere her​.
Redaktør