Bedømmelseskriterier

Her kan du læse om, hvordan din ansøgning bliver bedømt hos NIH.

​​​​​​​

En bedømmer ved NIH skal bl.a. forholde sig til følgende fem kriterier:

 • Signifikans

  Er problemstillingen relevant? Er det videnskabelige fremskridt og den videnskabelige effekt stor nok?
 • Fremgangsmåde

  Er den kliniske ramme/metode/design god nok i forhold til projektet? Tages der højde for potentielle problemer og alternative løsninger?
 • Innovation

  Udfordrer projektet eksisterende paradigmer eller klinisk praksis? Er hypotesen innovativ? Er der tale om udvikling/anvendelse af nyt koncept, en ny fremgangsmåde, metode eller teknologi?
 • Forskeren

  Har nøgleforskerne den fornødne erfaring til at udføre projektet? Er projektet passende i forhold til forskerniveauet?
 • Videnskabeligt miljø

  ​Bidrager miljøet til chancen for succes? Bakker institutionen op om projektet?
Redaktør