Hjælp til selvhjælp - tips og skabeloner

Her kan du finde en 'værktøjskasse' med hjælperedskaber, som du kan bruge, når du skriver ansøgninger om eksterne midler til forskning

Værkstøjskasse​​n ind​​eholder: ​

Mangler​​ der no​​get?

Værktøjskassen udbygges løbende efterhånden som behovet for nye værktøjer opstår. Sig til hvis der er noget, du mangler i værktøjskassen, så vil vi arbejde på at få det med. ​

Kontakt Finansiering i Vækst og Viden: cru-finansiering@regionh.dk
 
Redaktør