Tværspuljen

Region Hovedstadens pulje til tværsektoriel forskning inden for sundhedsområdet. Tværspuljen uddeler midler til projekter og udarbejdelse af projektbeskrivelser inden for tværsektoriel forskning på sundhedsområdet

​​​​​​​

​Tværspuljens​​ formål

At yde støtte til forskningsprojekter og udarbejdelsen af projektbeskrivelser, der har som mål systematisk at undersøge og evaluere nye organisationsformer, sundhedsindsatser, forebyggelses-, behandlings- eller rehabiliteringstilbud, der i Region Hovedstaden forbedrer kvaliteten af patientforløb på tværs af kommuner, hospitaler/psykiatriske centre og almen praksis.

Hvem kan søg​​e og hvordan?

Projekter og beskrivelser skal udarbejdes af mindst to ud af tre sektorer (kommuner, hospitaler/psykiatriske centre og almen praksis).

Der gives udelukkende støtte til lønmidler.

Se Tværsektoriel Forskningsenheds hjemmeside for yderligere beskrivelse af Tværspuljens ansøgningskriterier. Vejledninger samt ansøgningsskemaer kan downloades fra samme sted: www.TFEregionh.dk 

Ansøgningsfrist

Hvert år er der ansøgningsfrist for projektmidler den 1. maj kl. 12 og 1. november kl. 12.

Midler til udarbejdelse af projektbeskrivelse kan søges løbende. Læs mere på www.TFEregionh.dk. 

Gratis sparring

Har du brug for sparring om en projektidé, er der mulighed for det hos Tværsektoriel Forskningsenheds forskere.

Kontakt enhedens forskere på tfe@regionh.dk.

Redaktør