Køb abonnement til Finansieringsdatabasen

Som ekstern kan du købe dig adgang til Region Hovedstadens finansieringsdatabase. Som ansat i Region Hovedstaden har du automatisk og gratis adgang til databasen​​ 

​​​​

Finansieringsdatabasen var i første omgang kun tiltænkt Region Hovedstadens ansatte, men mange eksterne forespørgsler har betydet, at vi nu tillader adgang for eksterne – dog mod betaling.

Databasens indhold

Finansieringsdatabasen indeholder opslag om finansieringskilder, danske såvel som udenlandske, der støtter forskning og innovation, primært inden for sundhedsvidenskaben.

Under hvert opslag kan forskerne få viden om opslagets formål, støtteområder, typisk bevillingsstørrelse, krav til ansøgningen, kontaktoplysninger samt ansøgningsfrist.

I et specielt felt kaldet "Forskning og Innovations note" er der tilføjet en ekstra information, der kan være med til at kvalificere ansøgningerne fra Region Hovedstaden yderligere. Dette felt er dog kun tilgængeligt for ansatte ved hospitalerne og Psykiatrien i Region Hovedstaden. Informationerne under hvert opslag er dog, selv uden Forskning og Innovations note, stadig langt mere detaljerede end dem, man normalt finder i eksempelvis legatvejvisere.

Lokal kontaktperson

Ved køb af abonnement har vi brug for en lokal kontaktperson. Denne person skal fungere som bindeled mellem FoI og den arbejdsplads, der køber abonnement.

Det er kontaktpersonens opgave at informere Enheden for Forskning og Innovation ​om arbejdspladsens maildomæner (det der står efter @ i en mailadresse) til brug ved oprettelse samt være ansvarlig for betaling. Herudover skal det være muligt for brugerne på den enkelte arbejdsplads at kontakte personen ved eventuelle problemer eller spørgsmål om databasen. Arbejdspladsen har selv ansvar for at formidle information om databasen til medarbejderne.

Hvem kan tegne et abonnement?

Abonnement er kun muligt for institutioner/organisationer/ virksomheder. Har en arbejdsplads tegnet abonnement, så kan alle de medarbejdere, som ønsker det, få eget log in og adgang til databasen. Privatpersoner kan ikke købe sig adgang.

Det koster som udgangspunkt 25.000 kr. årligt for en arbejdsplads at tegne abonnement uanset, hvor mange brugere den har. Pengene betales en gang årligt via faktura.

Abonnementet kan afbrydes ved ikke at forny betalingen det følgende år. Det er ikke muligt at afbryde abonnementet midt i året og få refunderet de resterende penge.

Interesseret i et abonnement?

Hvis du er interesseret i et abonnement så ​kontakt: Finansiering i Forskning og Innovation
Redaktør