Om Finansieringsdatabasen

Finansieringsdatabasen indeholder information om forskellige finansieringskilder, der støtter forskning- og innovationsprojekter, primært inden for sundhed.​

​​​​​

Databasen omfatter danske og internationale finansieringskilder, herunder de danske forskningsråd, EU's rammeprogram, National Institute of Health og private samt offentlige fonde.

I databasen er det bl.a. muligt at foretage søgninger på emneord, så du kan specificere søgningen inden for netop dit forskningsområde. Herudover kan du søge på støtteområde – det kan f.eks. være apparatur, materialer, løn til TAP, konferencer osv.

Til hver enkelt fond er der så vidt muligt information om specielle krav og supplerende information om særlige forhold, som du bør være opmærksom på. Det kan f.eks. være oplysninger om typisk bevillingsstørrelse og typer af aktiviteter, som fonden typisk støtter.

Hvis du har et forslag til en finansieringskilde som, du mener, mangler i databasen, så kontakt: Finansiering i Forskning og Innovation​​

Redaktør