Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

​Region Hovedstaden har afsat en rammebevilling på 30 mio.kr. over en femårig periode til at afprøve og udvikle kunstig intelligens-baserede teknologier til sundhedsvæsenet til gavn for forskning, behandling og patienter i Region Hovedstaden.

Baggrund

Regionen Hovedstaden har en vision om at være en innovativ metropol med et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Ambitionen om at skabe sund vækst og innovation indgår ligeledes centralt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), hvor der er sat et mål om at: "Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked". Teknologiudvikling til sundhedsvæsenet er således en central komponent i regionens virke.

Offentlig-privat samarbejde

Formålet med satsningen på kunstig intelligens er at udvikle kunstig intelligens-baserede teknologier sammen med private partnere, som kan sikre bedre behandling og en effektiv brug af ressourcer i sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden vil gerne være medudvikler af kunstig intelligens teknologier for derved at sikre, at de bliver udviklet med sundhedsvæsnets behov for øje. Derfor er Region Hovedstaden afsat midler til at indgå i en række offentlig-private innovationssamarbejder med henblik på at udvikle kI-baserede teknologier i sundhedsvæsenet.

Udviklingsprojekter

I udvælgelsen af udviklingsprojekter vil der lagt vægt på bl.a. følgende kriterier:

  • Klinisk nytteværdi
  • Teknologisk modenhed
  • Økonomisk gevinst
  • Datagrundlag

Region Hovedstaden vil gerne opfordre medarbejdere til at komme med ideer til udviklingsprojekter inden for kunstig intelligens. Så hvis du har en spændende idé til, hvordan kunstig intelligens kan adressere et vigtigt behov, er du velkommen til at kontakte os.  

Redaktør