Fra in vitro til in vivo monitorering af DNA- og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter

​​

Kræft opstår, når der sker skader på de ondartede cellers arvemateriale (DNA). Nogle DNA-skader er permanente, mens andre, kaldet epigenetiske forandringer, er reversible. Sidstnævnte celleforandringer kan fjernes med medicin, de såkaldte epigenetiske lægemidler.

Projektet har til formål at optimere anvendelsen af disse lægemidler og opnå ny viden, som kan føre til udvikling af nye epigenetiske lægemidler. Dette gøres ved at afdække lægemidlernes effekt i patienter med myelodysplastisk syndrom og aggressiv lymfekræft.

Projektet har modtaget 1.075.430 kroner fra forskningsfonden.

For yderligere oplysninger, kontakt Kirsten Grønbæk, afdelingslæge, dr.med. og seniorforsker, Hæmatoligisk afdeling, Rigshospitalet, tlf. 35 45 88 95.
Redaktør