Kronisk lungesyge patienters mestring af deres problemer efter virtuel indlæggelse til forskel fra hospitalsindlæggelse

​​

Projektets overordnede formål er at beskrive, hvilken betydning indlæggelse i hjemmet med telemedicinsk udstyr har for kronisk lungesyge patienters håndtering af deres fysiske og psyko-sociale problemer til forskel fra patienter, som har været traditionelt hospitalsindlagte.

Projektet skal samtidig bidrage til at udvikle og forbedre den professionelle indsats, der ydes til patienter under ”virtuel indlæggelse” i hjemmet.

Det forventes at indlæggelse i hjemmet med telemedicinsk udstyr kan bidrage til øget patienttilfredshed, når patienterne oplever bedre adgang til specialisters ekspertise, færre transporter og reduceret ventetid. Besparelsen ved ”virtuel indlæggelse” af let- til middelsvært kronisk lungesyge danskere kan samtidig blive 100 millioner kroner årligt.

Projektet har modtaget 633.000 kroner fra forskningsfonden.

For yderligere oplysninger, kontakt Susan Rydahl Hansen, forskningsleder, Forskningsenheden for klinisk sygepleje, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, tlf. 3531 2335.
Redaktør