Medinddragelse - et rammeprogram for forskning og forskeruddannelse i sygeplejen

​​

Fremtidens sundhedsvæsen vil i høj grad være præget af øget brugerinddragelse – det ønsker både borgere, politikere og sundhedspersonalet. Der findes dog kun begrænset viden om, hvordan medinddragelse skal finde sted for at få størst mulig positiv effekt.

Projektet skal afdække, hvad medinddragelse betyder for eksempelvis kronikere og ældre svækkede patienter, der dermed inddrages i tilrettelæggelsen af egne behandlingsforløb og forebyggelsesindsats.

Projektet har modtaget 1,5 millioner kroner fra forskningsfonden.

For yderligere oplysninger, kontakt Tove Lindhardt, forskningsleder, Forskningens Hus, Gentofte Hospital, tlf. 39 77 72 50.
Redaktør