Molekylær billeddannelse med PET til ikke-invasiv tumorkarakteristik og skræddersyet kræftbehandling

Formålet med nærværende projektet er at udvikle, evaluere og anvende ikke-invasive billeddiagnostiske metoder til tumorkarakteristik, der skal gøre det nemmere at planlægge en individualiseret, skræddersyet terapi. En sådan molekylær-biologisk billeddannelse forventes at føre til et gennembrud inden for diagnostik og behandling af kræft.

Projektet har modtaget 1,3 millioner kroner fra forskningsfonden

For yderligere oplysninger, kontakt Andreas Kjær, professor, overlæge, dr.med., Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet, tlf. 35 45 42 16.
Redaktør