Bakteriel DNA ved levercirrose: Betydning ved variceblødning og spontan bakteriel peritonitis

​​

Det er livsfarligt for patienter med en kronisk leverlidelse at pådrage sig en infektion. Infektioner kan forværre forløbet af i forvejen livstruende komplikationer, som variceblødning (blødning fra åreknuder på spiserøret) og føre til dødeligt nyresvigt.

Den hyppigste infektion, der rammer disse patienter, er spontan bakteriel peritonitis, hvor tarmbakterier spreder sig til bughulen. Infektionen er vanskelig at diagnosticere og ledsages af stor dødelighed.

Dette projekt vil belyse sammenhængen mellem forekomsten af bakterier og deres bestanddele i blodet, og så infektioner og efterfølgende komplikationer. Projektet skal afdække mulighederne for at anvende bakterielt arvemateriale og andre molekylærbiologiske undersøgelser til at diagnosticere infektion hos patienter med en kronisk leverlidelse.

Ved nye diagnostiske metoder forventer forskerne at kunne opnå en tidligere, mere specifik antibiotikabehandling samt reducere unødig antibiotikabrug, mindske udviklingen af antibiotikaresistens og et bedre behandlingsresultat for den enkelte patient.

Forståelsen af samspillet mellem immunsystem og tarmflora er et dynamisk grundforskningsområde med behandlingsmæssige perspektiver inden for adskillige specialer, herunder mavetarmmedicin, infektionsmedicin og intensiv terapi.

Yderligere oplysninger

Gastroenheden på Hvidovre Hospital har betydelig forskningserfaring inden for leverlidelser og arbejder sammen med hospitalets kliniske mikrobiologiske afdeling og forskningsenhed.

Kombinationen af undersøgelses- og behandlingsafdelinger afdelinger giver et godt grundlag for tværfagligt forskningssamarbejde, som omfatter læger, molekylærbiologer og bioanalytikere.

En hurtig DNA-test afprøves til valg af optimal antibiotika ved variceblødning, og på længere sigt er et diagnostisk værktøj ved variceblødning under udvikling i samarbejde med Quantibact A/S.

Herudover undersøges anvendelsen af en hurtigtest til diagnostik af spontan bakteriel peritonitis i et internationalt forskningssamarbejde.

Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital
Samlet budget: 2.274.000
Bevilget beløb: 750.000
Redaktør