Har ændringer i telomerlængde en betydning for, hvorfor vi ældes forskelligt?

​​

Nogle mennesker lever længere end andre. Det er almindeligt anerkendt, at livsstilsfaktorer som rygning har skadende effekt på organ-niveau, men har social klasse i sig selv indflydelse på, hvordan ens krop ældes?

Det vil holdet bag forskningsprojektet afdække ved hjælp af telomerlængde. Telomerer er endeområderne i en celles kromosom, men kan samtidig ses som den enkelte celles biologiske ur. Telomererne bliver kortere og kortere for hver
celledeling, og derfor bliver telomerer hos mennesket kortere med alderen. Telomerlængde er blandt de mest lovende kandidater i søgningen efter gener af betydning for den almindelige aldringsproces.

Forskningsteamet vil undersøge, om forandringer i telomerlængde hos den enkelte kan forudsige kommende aldersrelaterede sygdomme og i sidste ende død samt om der er forskel på, hvor hurtigt telomerer forkortes hos individer i forskellige sociale klasser. Projektet vil dermed bidrage til forståelsen af mekanismerne bag sociale forskelle i helbred, dvs. om forskellene skyldes genetisk selektion eller psykologisk stress gennem livsforløbet. Viden der kan udnyttes i fremtidig sygdomsforebyggelse.

For at kunne fastslå om telomerer kan anvendes som så håndfast og målbar en biologisk markør, vil forskerteamet basere deres undersøgelser på blodprøver taget med over ti års mellemrum på over 2.500 personer.

Projektet videreudvikler nye metoder til måling af telomerlængde og forøger de biobankressourcer, der gennem mange år er opbygget ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Det vil danne grundlag for andre studier af de genetiske og miljømæssige faktorer som påvirker, hvor lang tid man lever.

Yderligere oplysninger

Forebyggelsesprojektet udføres i samarbejde med Afdeling for klinisk genetik på Vejle Hospital samt Afdeling for klinisk biokemi på Hvidovre Hospital.

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Koncern Plan og Udvikling placeret på Glostrup Hospital
Samlet budget: 2.177.000
Bevilget beløb: 775.000
Redaktør