Kvantificering af TNF-hæmmer og antistoffer mod TNF-hæmmer til optimering af biologisk behandling ved Crohn's sygdom

​​

Crohns sygdom er en kronisk betændelsestilstand, som i perioder giver mavesmerter og diaré samt vægttab, afløst af perioder med få eller ingen symptomer. Man kan ikke helbrede Crohns sygdom, og såkaldte TNF-hæmmere er sidste medicinske behandlingsmulighed.

TNF-hæmmere virker dog kun på halvdelen af patienterne, og blandt disse fortager effekten sig oven i købet også, muligvis fordi patienten danner antistoffer mod lægemidlet.

Forskningsteamet bag dette projekt vil derfor klarlægge sammenhængen mellem den kliniske effekt af en TNF-hæmmende behandling og niveauet af TNF-hæmmer og anti-TNF antistoffer. Det sker for at kunne vurdere det ensigtsmæssige i at måle omfanget af TNF-hæmmer og anti-TNF antistoffer til at styre behandlingen af patienter med Crohn’s sygdom, som ikke oplever nogen effekt af TNF-hæmmende behandling.

I 2008 blev der i Danmark anvendt over 800 millioner kroner til behandling med TNF-hæmmere.

Hvis projektet som forventet viser vejen til hurtigere, bedre og billigere behandling, vil det også være til stor gavn for patienter med andre kronisk inflammatoriske sygdomme, så som leddegigt og psoriasis.

Yderligere oplysninger:

Der er tale om både praktisk anvendt grundforskning og klinisk forskning på højt niveau i form af sponsor-investigator initiated trial. Projektet foregår i tæt samarbejde mellem Gastroenheden, Medicinsk Sektion på Herlev Hospital og biotek-firmaet Biomonitor A/S.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Herlev Hospital
Samlet budget: 3.333.976
Bevilget beløb: 1.135.000

Redaktør