Optrævling af T-celleimmunitet imod Merkel celle polyomavirus

​​

Flere kræftformer udløses af virusinfektioner. Det gælder eksempelvis livmoderhalskræft som induceres af Human Papilloma Virus. Denne opdagelse blev for nylig anerkendt med Nobelprisen i medicin og har ført til udvikling af en forebyggende vaccine mod livmoderhalskræft.

I 2008 blev det konstateret at en ny type kræft - den relativt sjældne, men aggressive Merkel Celle Karcinom – udløses af virussen Merkel celle polyomavirus. Denne virus er derfor et oplagt angrebspunkt for immunforsvarets T dræber celler, der forsøger at slå kræftcellerne ihjel.

Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge, om T dræber cellerne overhovedet får øje på denne virus og dermed er i stand til at slå kræftcellerne ihjel. Projektet vil afdække præcis, hvilke virus-komponenter immunforsvaret genkender som kræftfremkaldende.

Den viden vil på sigt åbne mulighed for nye behandlingstiltag, der bygger på vaccination og aktivering af patientens eget immunforsvar til bekæmpelse af de virusinducerede kræftceller.

Yderligere oplysninger

Center for Cancer ImmunTerapi bringer forskningen tæt på patienterne ved at integrere det kliniske arbejde med det prækliniske udviklingsarbejde, så der skabes en forståelse for betydningen af begge dele hos centerets medarbejdere.

Projektet er internationalt enestående. Det udarbejdes i et internationalt fællesskab, hvor forskellige partnere deler ny teknologi og viden om patienter til at skabe et forskningsprojekt i høj international standard.

Center for Cancer Immun Terapi, CCIT, Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital
Samlet budget: 2.498.100
Bevilget beløb: 1.000.000
Redaktør