Remission af type 2 diabetes efter bariatrisk kirurgi

​​

Der findes i dag ingen medicin, der kan kurere fedme eller diabetes. Behandlingen omfatter primært livsstilsændringer, men samtidig bliver fedmeoperationer stadig mere udbredte i flere vestlige lande. Aktuelt opereres ca. 3000 personer i Danmark om året. Uvist af hvilke årsager oplever mange af de patienter, som også har type 2 diabetes, at deres sygdom forsvinder allerede et par dage efter operationen.

Forskningsteamet har sat sig for at finde den ”x-faktor”, der gør, at det operative indgreb samtidig forbedrer glukosestofskiftet. Hvis det lykkedes, vil det have stor betydning for forståelsen af, hvordan man med nye molekyler eller hormoner kan udvikle lægemidler til behandling af både fedme og diabetes. Fedmekirurgi i pilleform, om man vil.

Diabetes type 2 er den mest udbredte form for diabetes, en sygdom, som hver dag koster 12 danskere livet og koster det danske samfund omkring 86. mio. kroner om dagen. Cirka 240.000 danskere har i dag type 2 diabetes. For at undgå komplikationer som hjertekarsygdom spiser de dagligt et stort antal piller. Alligevel har de næsten dobbelt så stor risiko for at dø af hjertekarsygdom som personer uden diabetes.

Yderligere oplysninger

Fedmekirurgi er udvalgt som et af Region Hovedstadens fokusområder i forhold til EU´s 7. rammeprogram, ligesom diabetes-området er af stor interesse for den stærke skandinaviske medicinalindustri.

Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem flere afdelinger på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, August Krogh Instituttet, LIFE, Hagedorn instituttet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet samt Novo Nordisk.

Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital
Samlet budget: 6.566.400
Bevilget beløb: 960.000
Redaktør