Svingninger i kvindelige kønshormoner: Effekt på hjernens serotonerge transmittersystem, funktion og struktur samt stressreaktioner

​​

Køn spiller en afgørende rolle for hjernens funktioner og for udvikling af neuropsykiatriske sygdomme, som depression, skizofreni og demens. Eksempelvis er depressioner dobbelt så hyppige hos kvinder som hos mænd.

Kvinder er særligt udsatte for at udvikle psykisk sygdom i perioder af deres liv, hvor niveauet af kønshormoner falder drastisk, som efter en fødsel eller i overgangsalderen. Derfor udgør studier af hjernen under ændringer i kønshormonelle forhold en enestående mulighed for at belyse risikoen for at udvikle neuropsykiatrisk sygdom.

Dette projekt har til formål at afdække sammenhænge mellem svingninger i kvindelige kønshormoner og disses effekter på hjernens serotonerge transmittersystem, funktion og struktur samt stressreaktioner.

Øget viden om hjernens sårbarhed og mekanismerne bag kan bidrage til bedre behandling og forebyggelse af hyppige alvorlige sygdomme som depression, skizofreni og Alzheimers sygdom. Forskningsprojektet vil kaste lys over de forebyggende muligheder for sårbare perioder i kvinders liv, som f.eks. umiddelbart efter fødsler. Den viden vil også kunne anvendes til at tilrettelægge en bedre behandling af barnløshed.

Yderligere oplysninger​

Projektet ligger i naturlig forlængelse af forskningen i det af Lundbeckfonden etablerede Center for Integrated Molecular Brain Imaging (Cimbi) på Rigshospitalet. Cimbi har et tæt samarbejde med flere af Region Hovedstadens hospitaler, Københavns Universitet, DTU og regionens lægemiddel- og biotekindustri.

Projektet vil styrke den kliniske forskning i regionen inden for flere af regionens strategiske forskningsområder, nemlig psykiatri og neuroområdet, sygdomsforståelse samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Neurobiologisk Forskningsenhed/Cimbi, Rigshospitalet
Samlet budget: 6.753.725
Bevilget beløb: 1.800.000
​​
Redaktør