TEA forsøget. Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge med psykose

​​

Børn og unge, der lider af en psykose, behandles i dag ud fra anbefalinger, der primært baserer sig på forskning udført på voksne. Det er endnu ikke klarlagt, hvordan medicinen påvirker børn og unges hjerne eller andre organer. Samtidig medfører brugen af antipsykotiske præparater formentlig en forhøjet risiko for relativt alvorlige bivirkninger hos børn og unge, ligesom den langt fra har effekt på alle patienter.

Projekt har derfor til formål at sammenligne effekt og bivirkninger af to hyppigt anvendte antipsykotika til børn og unge med psykose i alderen 12-17 år. Medicinens effekter vil blive vurderet på psykosesymptomer samt neuropsykologisk og daglig funktionsevne. Herudover undersøges bivirkningsprofiler for de to præparater, herunder metaboliske, hormonelle, neurologiske og kardielle påvirkninger.

Yderligere oplysninger

Samtlige børne- og ungdomspsykiatriske centre i Region Hovedstaden deltager i projektet samt børne- og ungdomspsykiatriske centre ved universitetshospitalerne i Odense, Århus og Ålborg.

Samtidig arbejdes der tværsektorielt ved at inddrage eksperter fra Copenhagen Trial Unit, Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans og The Zucker Hillside Hospital, New York, USA.

Projektet er det første danske kliniske farmakologiske studie i børne- og ungdomspsykiatrien, der involverer samtlige af landets børne- og ungdomspsykiatriske universitetsafdelinger. Både børne- og ungdomspsykiatere, psykiatere, neuropsykologer, sygeplejersker, farmakologer og genetikere deltager i projektet.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg
Samlet budget: 12.444.995
Bevilget beløb: 2.475.000
Redaktør